Lyckonummer

Länge har människan förundrats över och intresserat sig för siffrors betydelse och talens mysterium. Både historiskt, språkligt och inom religion och mytologi har siffror spelat stor roll och gör det fortfarande i vissa fall. Talen är nästan lika laddade som orden vi talar men på ett helt annat sätt, höljt i mystik då vi inte förstår deras innebörd om den inte är logisk. På grund av denna fascination har vi sådant som kallas för lyckonummer och sådant som kallas för otursnummer. Testa din lycka nu på http://casinobonus24.se.

turnummer

Det finns flera olika sätt att räkna ut sitt eget lyckonummer, en del säger att de kan se det i sitt horoskop och andra bara ”känner på sig” vad som är deras lyckonummer men det går som sagt att räkna ut på lite olika sätt. Här tar vi upp ett exempel på hur man kan göra för att komma fram till vad det är. Man kan bland annat använda sig av sitt födelsenummer på följande sätt; ta ditt födelsenummer, mitt är den 15 april 1982. Först och främst kan man då ta de första siffrorna, alltså 15 har man två siffror där så slår man ihop dem för att få ett ental, här blir det 6. Eller så kan man använda hela födelsenumret, då gör man så att man lägger ihop alla siffrorna, i detta fall: 1+9+8+2+4+15=39 blir resultatet ett tal med flera siffror så adderar man dem tills man får ett ental, här blir det slutligen 3. Så enligt den första varianten är mitt lyckonummer 6 och enligt den andra 3. Många som har räknat ut sitt lyckonummer på ett eller annat sätt påstår att man sedan ska kunna se att det numret återkommer i situationer som är tursamma.

På den här sidan kommer vi att berätta lite om olika lyckonummer och vad de kan ha för betydelse i spel på nätcasino och så vidare. Kolla denna lista med svenska casino bonusar nu! Klicka på länken.